Älmhult

Ett starkt näringsliv

En gemensam röst

Daniel Uppsäll, Växande Älmhult

Välkommen till Växande Älmhult!

 

Vår vision är:

- ett näringsliv som är enat, engagerat och framgångsrikt näringsliv och som samverkar för utveckling, tillväxt och nyetablering.

- att vi i näringslivet är positiva, stolta, nyfikna och modiga och att vi tar initiativ och hjälper varandra

 

Växande Älmhult vill:

- representera och skapa bättre förutsättningar för näringslivet

- underlätta företagandet utifrån medlemmarnas prioriterade behov och bidra till goda nätverk och nya affärsmöjligheter.

- vara navet som driver, utvecklar och påverkar

- kanalisera frågor till rätt motpart

- vara en stark gemensam röst för alla våra medlemmar

  

 

 

______________________________

 

Just nu arbetar vi inom följande övergripande områden:

 

Skola - näringsliv

Viktiga frågor som kompetens, rekrytering och utbildning och med mål att säkerställa kompetensförsörjningen för företagen och att fastställa/förankra en bra årscykel för samarbete mellan skola och näringsliv.

 

Infrastruktur

Det rör bl.a. bostäder, markfrågor och kommunikationer med mål att det ska finnas färdig mark för industri, lokaler för företag och tillräckligt med bostäder för de som vill bo i Älmhult samt att det finns kommunikationer som matchar arbetsmarknad och håller tider så att pendling fungerar.

 

Företagsklimat

Här finns bl.a. frågor om handläggning, bemötande, service hos kommun och myndigheter och andra delar som är viktiga för ett gott företagsklimat. 

 

Samverkan

Det handlar om nätverk, lärande och affärer med mål om ett starkt nätverk där vi hjälper av varandra och lär av varandra.

 

Värva och vårda medlemmar

Målet är en stark förankring hos många medlemmar vilket ger en tyngd bakom näringslivsfrågorna.

 

 

Varmt välkommen att kontakta mig i frågor som rör ditt företag eller näringslivet som helhet!

 

Daniel Uppsäll

Verksamhetsledare

072-302 45 00

daniel@vaxandealmhult.se

Vi välkomnar nya medlemmar! 

 

Just nu har Växande Älmhult 70 medlemsföretag inom ett flertal olika branscher. Läs mer under fliken medlemmar.

 

Även vår styrelse har en bredd med representaton av företag från flera olika branscher. Läs mer under fliken styrelse.

 

 

 

Växande Älmhult
Box 27

343 21 Älmhult 
Epost

© 2014 Växande Älmhult, producerad av Kaxig AB