Älmhult

Ett starkt näringsliv

En gemensam röst

Välkommen till Växande Älmhult!

Daniel Uppsäll, Växande Älmhult

Vår vision är:

- ett näringsliv som är enat, engagerat och framgångsrikt näringsliv och som samverkar för utveckling, tillväxt och nyetablering.

- att vi i näringslivet är positiva, stolta, nyfikna och modiga och att vi tar initiativ och hjälper varandra

 

Växande Älmhult vill:

- representera och skapa bättre förutsättningar för näringslivet

- underlätta företagandet utifrån medlemmarnas prioriterade behov och bidra till goda nätverk och nya affärsmöjligheter.

- vara navet som driver, utvecklar och påverkar

- kanalisera frågor till rätt motpart

- vara en stark gemensam röst för alla våra medlemmar

  

Se vår strategiska agenda 2019 som pdf!

 

________________________________________________________

 

Just nu arbetar vi inom följande övergripande områden:

 

Skola - näringsliv

Viktiga frågor som kompetens, rekrytering och utbildning och med mål att säkerställa kompetensförsörjningen för företagen och att fastställa/förankra en bra årscykel för samarbete mellan skola och näringsliv.

 

Infrastruktur

Det rör bl.a. bostäder, markfrågor och kommunikationer med mål att det ska finnas färdig mark för industri, lokaler för företag och tillräckligt med bostäder för de som vill bo i Älmhult samt att det finns kommunikationer som matchar arbetsmarknad och håller tider så att pendling fungerar.

 

Lagar och regler

Här finns frågor om handläggning, tillämpning och bemötande och mål är att kanalisera både positiva och negativa åsikter om kommunal service och myndighetskontakter och komma med konstruktiva förslag till förbättringar.

 

Samverkan

Det handlar om nätverk, lärande och affärer med mål om ett starkt nätverk där vi hjälper av varandra och lär av varandra.

 

Värva och vårda medlemmar

Målet är en stark förankring hos många medlemmar vilket ger en tyngd bakom näringslivsfrågorna.

 

 

På sidan två i vår strategiska agenda finns mer detaljer om specifika frågor som vi jobbar med nu under 2019

 

 

Varmt välkommen att kontakta mig i frågor som rör ditt företag eller näringslivet som helhet!

 

Daniel Uppsäll

Verksamhetsledare

072-302 45 00

daniel@vaxandealmhult.se

.

          "Vi vill bli många fler medlemmar så att vår röst            i debatten blir starkare"

 

          Kalender

          20190814  - Studiebesök EPIC/GOTECH, ICON

          20190928 - Föreläsning om ungas attityder

          20190902 - Träff lokala företag i Virestad, kl 18

          20190904 - Lunchföreläsning inom arbetsrätt

          20190904 - Kommunaktivitet, förenkla helt        

                                 enkelt

          20190910 - Deltagande i InnerWheels möte

                                (kvinnliga företagare)

          20190913  - Näringslivslunch, ekonomitema

          20190924 - Programråd teknik/industri 

          20191009 - Programråd Handel

          20191015   - Möte industrinätverket

          20191017   - Programråd bygg & anläggning

          20191107   - Temaföreläsning med                       

                                ArbetsLivsPartner om ett hållbart

                                arbetsliv

          20191114     - Mingelkväll för företagare

                                med spännande föreläsare

          20191120   - Föräldramöte och öppet hus

                                Haganäs med deltagande av företag

          20191126   - Temalunch med SMP om

                                digital marknadsföring

         20191204   - EY-dag på Brasseriet med info om

                                skatter och annat aktuellt för

                                företagare

         20200213  - Prel. öppet hus industriföretag för

                                 elever åk 8 och föräldrar

 

 

          (Kalendern håller på att uppdateras med

          höstens aktiviteter. Titta in snart igen!) 

 

Nya medlemmar 2019 är:

          Proactive fire AB

          Arbetslivspartner i Sverige AB

          Håkan Persson Konsult AB

          Rosholm Dell Advokatbyrå AB

          Hälsoinsitutet Linné AB

          Möckelsnäs Trädgård

          Smålandsposten

          Stubbalycke Trädgård AB

 

Växande Älmhult
Box 27

343 21 Älmhult 
Epost

© 2014 Växande Älmhult, producerad av Kaxig AB